PYTANIA KONKURSOWE ŚCIEŻKI WIEDZY

 

 

       

       

Niezapominka oraz Wydawnictwo Amber Sp. z o.o. 

przedstawiają

I Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Tolkienowskiego

 

 

 CZAS TRWANIA: 1 GRUDNIA 2001 - 15 MARCA 2002

 

Ścieżka wiedzy: zwyciężył Elessar!

II miejsce - Mim Nogoth Niben

III miejsce - Kelebron

Laureatów ścieżki prosimy o kontakt e-mail

 

Ścieżka plastyczna: zwyciężył Maciej Wygnański

II miejsce - Bartosz Sobolski

III miejsce - Agnieszka Kuzio

 

Ścieżka lingwistyczna: zwyciężyła Anna Adamczyk!

 

 

 

Na zwycięzców czekają trzy komplety najnowszego wydania

Władcy Pierścieni z ilustracjami Alana Lee!!!

 

 

 

Konkurs odbywa się w trzech odrębnych i niezależnych od siebie kategoriach (nazywanych dalej ścieżkami). Są to:

 

 

ŚCIEŻKA WIEDZY

 

To tradycyjny konkurs wiedzy ze znajomości twórczości i biografii J.R.R. Tolkiena, a także najnowszej ekranizacji Władcy Pierścieni Petera Jacksona.

Uczestnicy będą odpowiadać na pytania publikowane na tych stronach od 1 grudnia 2001 do 15 marca 2002. Zwycięzcą Ścieżki Wiedzy zostanie osoba, która do dnia zakończenia konkursu zgromadzi największą liczbę punktów.

Uwaga: w przypadku pytań dotyczących książki Władca Pierścieni organizatorzy przyjęli za obowiązujący przekłady autorstwa Marii Skibniewskiej oraz Marii i Cezarego Frąców. Zadawane pytania i odpowiedzi nie uwzględniają terminologii przyjętej w tłumaczeniu Jerzego Łozińskiego, więc prosimy nie korzystać z tego przekładu w czasie naszego konkursu.

Główną nagrodą dla zwycięzcy Ścieżki Wiedzy jest komplet trzech tomów ilustrowanej edycji Władcy Pierścieni, w nowym przekładzie Marii i Cezarego Frąców, ufundowany przez Wydawnictwo Amber Sp. z o.o.

Za drugie i trzecie miejsce w konkursie zostaną przyznane nagrody pocieszenia ufundowane przez Sekcję Tolkienowską Śląskiego Klubu Fantastyki.

Nad prawidłowym przebiegiem tej ścieżki czuwa jury w składzie: Tomasz Gubała i Ryszard Derdziński.

Na wszelkie pytania odpowiadamy pod adresem: parmadili@skf.org.pl

 

 

ŚCIEŻKA PLASTYCZNA

 

To konkurs na najlepszą pracę plastyczną (technika dowolna) związaną z powieścią J.R.R. Tolkiena Władca Pierścieni lub filmem pod tym samym tytułem.

Uwaga - każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę prac - każda z nich będzie oceniana osobno. Większa liczba zgłoszonych prac zwiększa szansę na zwycięstwo!

Prace należy nadsyłać do 15 marca 2002 na adres:

 

SEKCJA TOLKIENOWSKA ŚKF

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS TOLKIENOWSKI

ŚCIEŻKA PLASTYCZNA

ul. Pocztowa 16, skr. poczt. 502

40-956 KATOWICE

 

lub pocztą elektroniczną na adres: 

parmadili@skf.org.pl 

(prosimy o przesyłanie plików w formacie JPG, JPEG lub GIF)

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i rezerwują sobie prawo do ich późniejszej publikacji bez osobnego zezwolenia, a także przejmują wszelkie prawa autorskie z nimi związane. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją tych warunków.

Główną nagrodą dla zwycięzcy Ścieżki Plastycznej jest komplet trzech tomów ilustrowanej edycji Władcy Pierścieni, w nowym przekładzie Marii i Cezarego Frąców, ufundowany przez Wydawnictwo Amber Sp. z o.o.

Za drugie i trzecie miejsce w konkursie zostaną przyznane nagrody pocieszenia ufundowane przez Sekcję Tolkienowską Śląskiego Klubu Fantastyki.

Nad prawidłowym przebiegiem tej ścieżki czuwa jury w składzie: Małgorzata Pudlik i Tomasz Gubała

Na wszelkie pytania odpowiadamy pod adresem: parmadili@skf.org.pl

 

 

ŚCIEŻKA LINGWISTYCZNA

 

To konkurs na najlepszy utwór poetycki w języku elfów (quenya lub sindarin) na temat związany z powieścią J.R.R. Tolkiena Władca Pierścieni lub filmem.

Uwaga - każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę prac - każda z nich będzie oceniana osobno. Większa liczba zgłoszonych prac zwiększa szansę na zwycięstwo!

Prace w formie pisemnej lub dźwiękowej należy nadsyłać do 15 marca 2002 na adres:

 

SEKCJA TOLKIENOWSKA ŚKF

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS TOLKIENOWSKI

ŚCIEŻKA LINGWISTYCZNA

ul. Pocztowa 16, skr. poczt. 502

40-956 KATOWICE

 

lub pocztą elektroniczną na adres: 

parmadili@skf.org.pl 

(prosimy o przesyłanie plików tekstowych w formacie TXT lub dźwiękowych w formacie MP3)

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i rezerwują sobie prawo do ich późniejszej publikacji bez osobnego zezwolenia, a także przejmują wszelkie prawa autorskie z nimi związane. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją tych warunków.

Główną nagrodą dla zwycięzcy Ścieżki Lingwistycznej jest komplet trzech tomów ilustrowanej edycji Władcy Pierścieni, w nowym przekładzie Marii i Cezarego Frąców, ufundowany przez Wydawnictwo Amber Sp. z o.o.

Za drugie i trzecie miejsce w konkursie zostaną przyznane nagrody pocieszenia ufundowane przez Sekcję Tolkienowską Śląskiego Klubu Fantastyki.

Nad prawidłowym przebiegiem tej ścieżki czuwa jury w składzie: Ryszard Derdziński i Tomasz Gubała 

Na wszelkie pytania odpowiadamy pod adresem: parmadili@skf.org.pl

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Uczestnictwo w dowolnej ze Ścieżek Ogólnopolskiego Konkursu Tolkienowskiego (dalej nazywanego Konkursem) jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. Konkurs trwa od 1 grudnia 2001 do 15 marca 2002, a jego wyniki zostaną podane najpóźniej do 15 marca 2002. 

3. Każdy uczestnik Konkursu może uczestniczyć w dowolnej liczbie Ścieżek konkursowych (czyli maksymalnie we wszystkich trzech, minimalnie w jednej). W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy niezależnie od wieku. Z Konkursu wyłączeni są jedynie jurorzy, którzy czuwają nad przebiegiem Ścieżek Konkursowych.

4. Udział w Ścieżce Wiedzy polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania publikowane przez organizatorów Konkursu w wyznaczonych terminach. Pytania będą publikowane na stronie internetowej konkursu, a odpowiedzi należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: parmadili@skf.org.pl lub tgubala@tolkien.com.pl. Termin nadsyłania odpowiedzi będzie umieszczony przy pytaniu. Pytania będą miały dwa stopnie trudności (ŁATWE - 1 punkt, TRUDNE - 2 punkty). W przypadku udzielenia częściowo poprawnej odpowiedzi będą przyznawane punkty ułamkowe. Uwaga: każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną odpowiedź na dane pytanie.

5. W przypadku sytuacji remisowej (dwie lub więcej osób zdobędzie taką samą liczbę punktów) organizatorzy rezerwują sobie prawo do przedstawienia dodatkowej puli pytań, która wyłoni ostatecznego zwycięzcę Konkursu.

6. Udział w Ścieżkach Plastycznej lub Lingwistycznej polega na nadesłaniu odpowiedniej pracy konkursowej w terminach wskazanych przez organizatorów. Prace oceni jury, które jednogłośnie wybierze zwycięzcę danej Ścieżki.

7. Pula nagród jest otwarta przez cały czas trwania Konkursu i może się zmieniać w jego trakcie. Ponadto organizatorzy rezerwują sobie prawo do zawieszenia konkursu, jego przerwania lub zmiany w puli nagród bez podania przyczyny.

8. Rostrzygnięcie wszelkich kwestii, których nie reguluje powyższy regulamin, pozostaje w gestii organizatorów.

 

 

 

Uczestnik konkursu

Punkty za pytania 1-10

Nr pytania i punkty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
@niaa [nostromo_wizard@]  1 0 1 0 - - - - - - -
Adamczyk Sebastian [sebas@]  1 0 - - - 1 - - - - -
Ammos [ammos@]  0 0 - - - - - - - - -
Auksztulewicz Piotr [piotras@]  3,5 1 1,5 - 1 - - - - - -
Beren [beren01@]  8 1 1,5 1 1 1 - 1 1,5 - 0
Blackout [zochol@]  1 0 - - - 1 - - - - -
Bukowski Piotr [piotr_bukowski@]  1 - - - 1 - - - - - -
CBOOT [CCCP@]  7,5 - 1 1 1 1 -

1,5

2 0 -
Chabelski Piotr [piotrek.chabelski@]  1 - - - 1 - - - - - -
Cirdan [cirdan@]  3 0 2 1 - - - - - - -
Cirdan the Shipwright [cirdan@]  3 0 2 - 1 - - - - - -
Desjudi [desjudi@]  3 - 2 - - 1 - - - - -
Drizz [Drizz@]  0 0 - - - - - - - - -
Elessar [elessar@]  11,5 1 2 1 1 1 -

1,5

2 1 1
Feaer [erfea@]  3,5 1 1,5 1 - - - - - - -
Fish [voj@]  1 - - - 1 - - - - - -
Florek Piotr [pflorek@]  7 1 1,5 1 1 1 -

1,5

- - -
Frodos [frodos@]  0 0 - - - - - - - - -
Gabriel [Gabriel_U@]  5 1 2 1 - 1 - - - - -
GhostDog  4 0 2 1 - 1 - - - - -
Goku [kame_house@]  5 0 2 1 1 1 - - - - -
Grapefruit [Grapef@]  0 0 - - - - - - - - -
Great_Olorin [great_olorin@]  4 0 2 - 1 1 - - - - -
Holecki Grzegorz [gh@]  6,5 1 1 - - 1 -

1,5

2 - -
Hudowski Rafał  0 0 - - - - - - - - -
Janowski Mateusz [zaja@]  1,5 - 1 - 0,5 - - - - - -
Jo'Asia [JoAsia@]  6,5 - 1,5 1 0,5 1 -

0,5

2 - -
Kajzer Agata [lettuce@] 1 - - - - 1 - - - - -
Kalaquendi [gosia@] 1 - - - - 1 - - - - -
Kamila [kael@]  5 0 1,5 1 0,5 1 -

1

- - -
Kelebron [kelebron@] 10,5 1 1,5 1 1 1 -

1,5

2 1 0,5
Khamul [Dridarin@] 4,5 0 1,5 1 1 1 - - - - -
Krzyżanowska Agnieszka [pchelka@]  9,5 0 2 1 1 1 - - 2 1 1,5
Kwach [kwach2000@]  1,5 - - 1 0,5 - - - - - -
Lambert [lamberciak@]  10 0 2 1 1 1 -

1

2 0 2
Lastiel [hurin@]  0,5 - - - 0,5 - - - - - -
Madziek [maciek.k@]  1 1 - - - - - - - - -
Magda T. [idusia_@]  2,5 - - - 1 - -

1,5

- - -
mat8@o2.pl [mat8@]  2,5 0 1,5 0 0 1 - - - - -
Mateo [cadavar@]  5 1 1,5 1 0,5 1 - - - - -
Mati [win@]  1 1 - - - - - - - - -
Michal [mpf@] 0 0 - - - - - - - - -
Micruz [worys@]  1,5 - - - 0,5 1 - - - - -
Mim Nogoth Niben [nezpers@] 11 1 2 1 1 0 -

1

2 1 2
monika.j@multicon.pl [monika.j@] 3 0 - 1 1 1 - - - - -
Mormo [ksiaze_lir@]  2 - - 1 - 1 - - - - -
Nameless 1 - - - - 1 - - - - -
Nifrodel [nifrodel@] 4 0 2 1 1 - - - - - -
Niwiński Marek [mniwinski@] 2,5 1 1,5 - - - - - - - -
Sengaska [sengaska@] 0 0 - - - - - - - - -
Smierc [smierc@]  2,5 - 1,5 1 - - - - - - -
Sokół Szymon [szymon@]  4 - 1,5 1 0,5 1 - - - - -
Sroczyński Olek [oleks@] 5 1 1,5 1 0,5 1 - - - - -
Szulc Przemysław [szuli.pts@] 3,5 0 1,5 1 - 1 - - - - -
tfr [tfr@] 1,5 0 1,5 - - - - - - - -
Tomek [Hopkins6@]  0,5 - - - 0,5 - - - - - -
tomson608@tenbit.pl [tomson608@] 4,5 1 1,5 1 - 1 - - - - -
Wawrzyniec [wawrzyniec@] 1 1 - - - - - - - - -
Wiśniewska Anka [awk@] 0 0 - - - - - - - - -
wott@interia.pl [wott@] 0 0 - - - - - - - - -
Vilwarin [hzalasinski@] 1 0 - - 1 - - - - - -
Zarembski Marcin [muld1@]  0 0 - - - - - - - - -
Zorguht [zorguht@]  1 - - - 1 - - - - - -

 

Pytanie nr 1 (za 1 pkt)

Prosimy podać ilu hobbitów było w posiadaniu Jedynego Pierścienia?

Jedyny Pierścień znalazł się w posiadaniu aż pięciu hobbitów. Byli to: Deagol, Smeagol, Bilbo Baggins, Frodo Baggins i Sam Gamgee.

Pytanie nr 2 (za 2 pkt.)

Prosimy podać nazwiska wszystkich aktorów, którzy na planie filmu Władca Pierścieni Petera Jacksona grali rolę Aragorna. Ponadto prosimy podać o jaką rolę w filmie Petera starał się pierwotnie Orlando Bloom, a także imię Tolkienowskiego bohatera, którego Ian Holm zagrał w słuchowisku BBC.

a) Aragorna grali:Stuart Townsend (po dwóch dniach zrezygnował) i Viggo Mortensen. Kaskaderzy, których nazwiska podawaliście to jednak nie są aktorzy, więc nie możemy uznać jeśli podaliście ich nazwiska, a nie podaliście Townsenda. 

b) Orlando Bloom starał się o rolę Faramira. Informacja o tym, że starał się o rolę Froda nie znajduje potwierdzenia w oficjalnych źródłach i nie uznajemy jej za prawidłową.

c) Sir Ian Holm zagrał w radiowej adaptacji BBC Froda Bagginsa.

Pytanie nr 3 (za 1 pkt)

Prosimy podać jak w języku Sóval Pháre brzmi imię i nazwisko Bilba Bagginsa oraz nazwa Bag End.

a) Imię i nazwisko Bilba Bagginsa w języku Soval Phare to Bilba Labingi.

b) Dopuszczalne odpowiedzi na pytanie o nazwę Bag End są następujące: Laban-nec; Labin-nec oraz Laban-neg.

Pytanie nr 4 (1 pkt)

Prosimy podać skąd hobbici, w drodze do Rivendell, wzięli ubrania oraz broń?

Hobbici wzięli ubrania z Shire (po przygodzie na Kurhanach wyjęli zapasowe), a broń dostali od Toma Bombadila, który znalazł ją wewnątrz Kurhanów.

Pytanie nr 5 (1 pkt)

Prosimy podać imię postaci z Władcy Pierścieni. Drużyny Pierścienia, którą do filmu wprowadził Peter Jackson, a której nie znajdziemy w powieści J.R.R. Tolkiena.

Lurtz

Pytanie nr 6 (2 pkt)

W 1995 roku na licytację wystawiono długi list Tolkiena z 1943 roku. Prosimy podać czego dokładnie dotyczył ten list.

Chodzi o list dotyczący kwestii lingwistycznych przedstawionych w "Hobbicie".

Pytanie nr 7 (2 pkt)

Prosimy podać imiona i nazwiska wszystkich osób, które tłumaczyły Władcę Pierścieni na język polski (pytanie dotyczy wszystkich wydań od 1961 roku).

Jury naliczyło (czy kogoś nie pominęliśmy?) aż dwanaście takich osób. Są to:

- Maria Skibniewska

- Włodzimierz Lewik

- Andrzej Nowicki

- Tadeusz A. Olszański

- Ryszard Derdziński

- Jerzy Łoziński

- Marek Obarski

- Marek Gumkowski

- Maria Frąc

- Cezary Frąc

- Aleksandra Jagiełowicz

- Aleksandra Januszewska

Pytanie nr 8 (2 pkt)

Lasto beth nin, tolo dan na ngalad oraz Henion aniron, boe ammen I dulu lin to przykłady języka elfów wykorzystane w filmie Petera Jacksona. Prosimy przetłumaczyć oba te zdania na język polski.

Za poprawne uznawaliśmy następujące lub zbliżone tłumaczenie powyższych zdań: "Usłysz mój głos, wróc do światła" oraz "Przychodzimy tu szukając pomocy". Kto tak odpowiedział wzbogacił swoje konto o dwa kolejne punkty.

Pytanie nr 9 (1 pkt)

Prosimy podać tytuł i datę wydania utworu J.R.R. Tolkiena, w którym po raz pierwszy pojawiają się elfy.

Oczywiście to utwór "Stópki chochlików" (Goblin Feet) wydany w 1915 roku.

Pytanie nr 10 (2 pkt)

Prosimy o podanie wieku kiedy elfy tolkienowskie osiągały dojrzałość.

Odpowiedź na to pytanie znaleźć można na kartach "Morgoth's Ring" w rodziale "Laws and Customs among the Eldar". Elfy z reguły osiągały dojrzałość psychiczną i fizyczną w wieku 50 lat, ale niektóre z nich osiągały tą drugą dojrzałość aż do 100 lat. Poprawna odpowiedź powinna zawierać oba te elementy ze szczególnym naciskiem na wiek 50 lat.

Komentarz Jury

Dziękujemy za udział w konkursie i wytrwałość. Jesteśmy pełni podziwu zarówno dla Waszej wiedzy jak i determinacji:) Serdecznie gratulujemy!