Bibliografia twórczości

J.R.R. Tolkiena

Åke Bertenstam

 

 

Głównym celem, który przyświecał autorowi poniższej chronologicznej bibliografii, było zebranie i zaprezentowanie kompletnego dorobku twórczego Profesora Tolkiena. Znajdziemy tu zarówno informacje o wydaniach zwartych, artykułach prasowych i innych jego dokonaniach. Jednakże z przyczyn praktycznych postanowiono z bibliografii wyłączyć takie pozycje jak:

      

Listy

         Niezależnie od od The Letters of J.R.R. Tolkien jedynie kilka listów do wydawców Tolkiena, upublicznionych za życia Profesora, zostało uwzględnionych (zobacz listy publikowane w: The Observer, Catholic Herald, Triode i Daily Telegraph).

Zainteresowanych autor odsyła do Hammond, Wayne G. J.R.R. Tolkien: A Descriptive Bibliography dział Dii oraz The Tolkien Collector.

        

Ilustracje i inne

         Nie zostały uwzględnione wszystkie ich zbiory. Kalendarze, karty pocztowe, plakaty itp. zostały pominięte. Informacje o nich można znaleźć w DB dziale E.

       

Fragmenty rękopisów i wszelkiego rodzaju zapiski

         Ostatnimi laty opublikowane zostały artykuły zawierające kopie stron rękopisów i/lub powołujące się na niepublikowane teksty, w szczególności studia językoznawcze. Nie zostały one uwzględnione w poniższym opracowaniu, ale informacje o niektórych z nich można znaleźć w DB dziale F oraz The Tolkien Collector. 

         

Reprinty

         W opracowaniu przyjęto, iż wspomina się wyłącznie o pierwszych wydaniach. Mimo to, wspomina się tu również niektóre poprawione i zmienione wersje tekstów, szczególnie jeśli wznowienia są łatwiej dostępne.

Zbiory publikacji Tolkiena zostały uwzględnione, nawet jeżeli zawierają pisma uprzednio publikowane, lecz nie zawarte w innych antologiach.

Informacje dotyczące wznowień, nowych wydań itp. znajdują się też w bibliografii autorstwa Bertenstama (patrz Jönsson 1983) i suplementach do niej (patrz Jönsson 1986, Bertenstam 1988, 1990 and 1994) publikowanych w piśmie Arda.

         Daty wydania dla większości podanych publikacji zostały potwierdzone (w dużym stopniu dzięki informacjom z DB). Autor podaje tytuły publikacji w obrębie danego roku w kolejności alfabetycznej.

 

OD REDAKCJI: W prezentowanej przez nas bibliografii pominęliśmy niektóre informacje. Staraliśmy się podawać polskie tytuły utworów, o ile takie istnieją.


część I

lata 1910 - 1947

 

1910

1.      Debating Society* [Report] w King Edward’s School Chronicle,

         Birmingham, N.S., vol. 25, no. 183 (listopad 1910), str. 68-71.

         prawozdanie.

         Od red. Debating Society to Klub Dyskusyjny.

2.       Debating Society [Report] w King Edward’s School Chronicle,

         Birmingham, N.S., vol. 25, no. 184 (grudzień 1910), str. 94-95.

         Sprawozdanie.

 

1911

3.      Acta Senatus w King Edward’s School Chronicle,

         Birmingham, N.S., vol. 26, no. 186 (marzec 1911), str. 26-27.

         Sprawozdanie w języku łacińskim.

4.      The Battle of the Eastern Fields w King Edward’s School Chronicle,

         Birmingham, N.S., vol. 26, no. 186 (marzec 1911), str. 22-26.

         Wiersz. Przedruk w Mallorn, no. 12 (1978), str. 24-28.

5.       Debating Society [Report] w King Edward’s School Chronicle,

         Birmingham, N.S., vol. 26, no. 185 (luty 1911), str. 5-9.

         Sprawozdanie.

6.       Debating Society [Report] w King Edward’s School Chronicle,

         Birmingham, N.S., vol. 26, no. 187 (czerwiec 1911), str. 42-45.

         Sprawozdanie.

7.       Editorial w King Edward’s School Chronicle,

         Birmingham, N.S., vol.26, no. 187 (czerwiec 1911), str. [33]-34.

         Artykuł wstępny.

8.       Editorial w King Edward’s School Chronicle,

         Birmingham, N.S., vol.26, no. 188 (lipiec 1911), str. [53]-54.

         Artykuł wstępny.

 

1913

9.       From the many-willow’d margin of the immemorial Thames

         w The Stapeldon Magazine,

         Oxford, vol. 4, no. 20 (grudzień 1913), str. 11.

          Podpisane J.

 

1915

10.     Goblin Feet (Stópki chochlików) w Oxford Poetry 1915

         Pod redakcją G.D.H.C[ole] and T.W.E[arp]. Oxford: Blackwell.

         Wiersz wydrukowany na str. 64-65.

         Przedruk w The Annotated Hobbit, str. 77.

 

1918

11.     [Prefatory note] In Smith, Geoffrey Bache. A Spring Harvest. London:

         Erskine Macdonald, [czerwiec lub lipiec] 1918.

         Podpisane J.R.R.T., wydane na str. [7].

 

1920

12.     The Happy Mariners (Szczęśliwi marynarze) w The Stapeldon Magazine,

         Oxford, vol. 5, no. 26 (czerwiec 1920), str. 69-70.

         Wiersz, podpisany J.R.R.T. Przedrukowany jako Tha Eadigan Saelidan: The Happy Mariners w A Northern Venture, str. 273-274 oraz w The Book of Lost Tales, part II, str. 273-274 pod oryginalnym tytułem. Tam również znajduje się późniejsza wersja wiersza (z 1940 r.) [str.. 275-276].

Od red. Patrz Ostatnie legendy Śródziemia (Atlantis 1996) str. 246-249.

        

1922

13.     The Clerke’s Compleinte w The Gryphon,

         Leeds, N.S., vol. 4, no. 3 (grudzień 1922), str. 95.

         Wiersz napisany w języku średnioangielskim, podpisany N.N.

14.     A Middle English Vocabulary

         Oxford: Clarendon Press, [11 maja] 1922. 168 str.

         Słownik j. średnioangielskiego uzupełniający Fourteenth Century Verse and Prose (1921), pod redakcją Kennetha Sisama i wydawany również jako część tej publikacji.

 

1923

15.     The Cat and the Fiddle: A Nursery Rhyme Undone and its Scandalous

         Secret Unlocked w Yorkshire Poetry, Leeds, vol. 2, no. 19

         (październik-listopad 1923), str. [1]-[3].

         Wiersz. Przedrukowany w The Return of the Shadow, str. 145-147.          

Poprawioną wersję opublikowano w 9. rozdziale pierwszej księgi Władcy Pierścieni oraz jako The Man in the Moon Came Down Too Soon (Człowiek z Księżyca) w Przygodach Toma Bombadila.

16.     The City of the Gods w Microcosm,

         Leeds, vol. 8, no. 1 (jesień 1923), str. 8.

         Wiersz przedrukowany później w The Book of Lost Tales, Part I. str. 136.

         Od red. Patrz Księga zaginionych opowieści (Atlantis 1995) str. 134.

         Zobacz też Galathilion #4.

17.     Enigmata Saxonica Nuper Inventa Duo w A Northern Venture: Verses

         by Members of the University of Leeds University English School

         Association, Leeds: At the Swan Press, [czerwiec] 1923.

         Dwie zagadki zapisane w języku staroangielskim str. 20.

18.     Henry Bradley: 3 Dec., 1845-23 May, 1923 w Bulletin of the Modern

         Humanities Research Association,

         London, no. 20 (październik 1923), str. 4-5.

         Wspomnienie o zmarłym podpisane J.R.R.T. kończący się 13-wersowym wierszem zapisanym w języku staroangielskim.

19.     Holy Maidenhood w The Times Literary Supplement,

         London, no. 1110 (26 kwietnia 1923), str. 281.

         Nie podpisana recenzja Hali Meidenhad, pod redakcją F.J. Furnivall (Early

         English Text Society, Original series; 18).

20.     Iúmonna Gold Galdre Bewunden w The Gryphon,

         Leeds, N.S., vol. 4, no. 4 (styczeń 1923), str. 130.

         Wiersz. Poźniej przedrukowany w The Annotated Hobbit, str. 288-289.

         Później zmieniony wydrukowany w Oxford Magazine i jako The Hoard (Skarb) wydrukowany w Przygodach Toma Bombadila.

21.     Why the Man in the Moon Came Down Too Soon w A Northern Venture:

         Verses by Members of the University of Leeds University English School

          Association. Leeds: Swan Press, [czerwiec] 1923.

         Wiersz na str. 17-19. Przedrukowany później w The Book of Lost Tales,

         Part I, str. 204-206. Poprawiona wersja wydrukowana jako The Man in the Moon Came Down Too Soon (Człowiek z Księżyca) w Przygodach Toma Bombadila.

 

1924

22.     An Evening in Tavrobel w Leeds University Verse 1914-1924. Leeds:

         At the Swan Press.

         Wiersz na str. 56.

23.     The Lonely Isle w Leeds University Verse 1914-1924. Leeds: At the

         Swan Press.

         Wiersz na str. 57.

24.     Philology: General Works w The Year's Work in English Studies,

          London, vol. 4 (1923), pr. 1924, str. [20]-37.

          Recenzja.

25.     The Princess Ni w A Northern Venture: Verses by Members of the

          University of Leeds University English School Association.

         Leeds: At the Swan Press.

         Wiersz na str. 58. Zmieniona wersja została opublikowana jako Princess Mee (Księżniczka Ja) w Przygodach Toma Bombadila.

 

1925

26.     The Devil's Coach-Horses The Review of English Studies, London,

         vol. 1, no. 3 (lipiec 1925), str. 331-336.

27.     Light as Leaf on Lindentree w The Gryphon, N.S., vol. 6, no. 6

          (czerwiec 1925), str. 217.

         Wiersz. Przedruk w The Lays of Beleriand, str. 108-111 jako wiersz umieszczony w The Lay of the Children of Húrin i z jego początkowymi aliterowanymi wersami na str. 120.

         Zmieniona wersja znalazła się w 11. rodziale pierwszej księgi Władcy Pierścieni.    

28.     Sir Gawain and the Green Knight opracowane przez J.R.R. Tolkiena and E.V. Gordona. London: Oxford University Press, [23 kwietnia] 1925,

         211 str. Zmienione wydanie pod redakcją Normana Davisa : Oxford: At the Clarendon Press, [październik] 1967. 232 str.

29.     Some Contributions to Middle-English Lexicography w The Review of

         English Studies, London, vol. 1, no. 2 (kwiecień 1925), str. 210-215.

 

1926

30.     Philology: General Works w The Year's Work in English Studies,

          London, vol. 5 (1924), [1926], str. [26]-65.

          Recenzja.

 

1927

31.     Adventures in Unnatural History and Medieval Metres: being The Freaks

         of Fisiologus. (i): Fastitocalon w Stapeldon Magazine,

         Oxford, vol. 7, no. 40 (czerwiec 1927), str. 123-125.

         Wiersz, podpisany Fisiologus. Wydrukowany w zmienionej wersji jako

          Fastitocalon w Przygodach Toma Bombadila.

32.     Adventures in Unnatural History and Medieval Metres: being The Freaks

         of Fisiologus". (ii): Iumbo, or, Ye Kind of Ye Oliphaunt w Stapeldon Magazine, Oxford, vol. 7, no. 40 (czerwiec 1927), str. 125-127.

         Wiersz, podpisany Fisiologus. Wbrew tytułowi wiersz raczej nie jest związany z wierszem recytowanym przez Sama w 3. rozdziale czwartej księgi Władcy Pierścieni i zamieszczonym w Przygodach Toma Bombadila.

33.     The Nameless Land w Realities: An Anthology of Verse. Pod redakcją

         G.S. Tancred. Leeds: At the Swan Press, 1927.

         Wiersz na str. 24-25. Przedrukowany również w The Lost Road str.98-100 (wraz z późniejszą wersją zatytułowaną The Song of Ælfwine na str. 100-         103).

34.     Philology: General Works w The Year's Work in English Studies,

          London, vol. 6 (1925), pr. 1927, str. [32]-66.

          Recenzja

 

1928

35.     Foreword. W Haigh, Walter E., A New Glossary of the Dialect of the

          Huddersfield District. London: Oxford University Press, [12 stycznia]

         1928.

1929

36.     Ancrene Wisse and Hali Meiđhad w Essays and Studies by members of

         the English Association, Oxford, vol. 14 (1929), str. [104]-126.

         Esej.

 

1930

37.     The Oxford English School w The Oxford Magazine,

         Oxford, vol. 48, no. 21 (29 maja 1930), str. 778-782.

         Esej.

 

1931

38.     Progress in Bimble Town (Devoted to the Mayor and Corporation)

         w The Oxford Magazine, Oxford, vol. 50, no. 1 (15 października 1931), str. 22.

         Wiersz podpisany K. Bagpuize. Przedruk w The Annotated Hobbit, str. 212.

 

1932

39.     Appendix I: The Name 'Nodens' w Report on the Excavation of the

          Prehistoric, Roman, and Post-Roman Site in Lydney Park,

          Gloucestershire. By R.E.M. Wheeler and T.V. Wheeler. Oxford: Printed

         at the University Press for The Society of Antiquaries, [lipiec] 1932.

 40.    Sigelwara Land  [1] w Medium Aevum, Oxford, vol. 1, no. 3

          (grudzień 1932), str. [183]-196.

         Esej.

 

1933

41.     Errantry w The Oxford Magazine,

         Oxford, vol. 52, no. 5 (9 listopada 1933), str. 180.

         Wiersz. Wydrukowany w Przygodach Toma Bombadila.

         Zainteresowani skomplikowaną historią tego wiersza i stopniowym przeobrażeniem w  The Lay of Eärendil (1. rozdział księgi drugiej Władcy Pierścieni) mogą siegnąć do The Treason of Isengard (rozdział 5: Bilbo's Song at Rivendell: Errantry and Eärendillinwë ", str. 81-109.

 

1934

42.     The Adventures of Tom Bombadil (Przygody Toma Bombadila) w The Oxford Magazine, 

         Oxford, vol. 52, no. 13 (13 lutego 1934), str. 464-465.

         Wiersz. Opublikowany później w Przygodach Toma Bombadila.

43.     Chaucer as a Philologist w Transactions of the Philological

          Society, London, 1934, str. [1]-70.

         Esej, odczytany na zebraniu Philological Society w 1931. (Odczyt został odnotowany w Annual Report for 1931 w sprawozdaniach z posiedzeń lat 1931-32. Odczyt miał miejsce 16 maja 1931 r. w Oksfordzie i nosił tytuł Chaucer's Use of Dialects).

44.     Firiel w The Chronicle of the Convent of the Sacred Heart,

          Roehampton, 4 (1934), str. 30-32: il.

         Wiersz. W zmienionej wersji jako The Last Ship (Ostatni statek) wydrukowany w Przygodach Toma Bombadila.

45.     Looney w The Oxford Magazine,

         Oxford, vol. 52, no. 9 (18 stycznia 1934), str. 340.

         Wiersz. W zmienionej wersji jako The Sea-Bell (Morski dzwon) wydrukowany w Przygodach Toma Bombadila.

46.     Sigelwara Land (Continued from I 196) w Medium Aevum,

         Oxford, vol. 3, no. 2 (czerwiec 1934), str. [95]-111.

         Esej, kontynuacja Sigelwara Land.

 

1936

47.     Bagme Bloma w Songs for the Philologists. By J.R.R. Tolkien, E.V.

         Gordon & others. London: Privately printed in the Department of

         English at University College, 1936. iv, 32 str.

         Wiersz w j. gockim, na str. 12.          

         Przedruk wraz z tłumaczeniem prozą (Flower of the Trees) w The Road to Middle-earth T.A. Shippey’a (1982, str. 227-228; 1992, str. 303-304).

48.     Éadig Béo þu! w Songs for the Philologists. By J.R.R. Tolkien, E.V.

         Gordon & others. London: Privately printed in the Department of

         English at University College, 1936. iv, 32 str.

         Wiersz w j. staroangielskim (str. 13). Przedruk wraz z tłumaczeniem prozą

         (Good Luck to You) w Shippey (1982, str. 228-229; 1992, str. 304-305).

49.     Frenchmen Froth w Songs for the Philologists. By J.R.R. Tolkien,

         E.V. Gordon & others. London: Privately printed in the Department of

         English at University College, 1936. iv, 32 str.

         Wiersz (str. 24-25).

50.     From One to Five w Songs for the Philologists. By J.R.R. Tolkien,

         E.V. Gordon & others. London: Privately printed in the Department of

         English at University College, 1936. iv, 32 str.

         Wiersz (str. 6).

51.     I Sat upon a Bench w Songs for the Philologists. By J.R.R.

          Tolkien, E.V. Gordon & others. London: Privately printed in the

         Department of English at University College, 1936. iv, 32 str.

         Wiersz (str. 17).

52.     Ides Ælfscýne w Songs for the Philologists. By J.R.R. Tolkien,

         E.V. Gordon & others. London: Privately printed in the Department of

         English at University College, 1936. iv, 32 str.

         Wiersz w j. staroangielskim (str. 10-11). Przedruk wraz z tłumaczeniem prozą (Elf-fair Lady) w Shippey (1982, str. 229-231; 1992, str. 306-307).

53.     La Húru w Songs for the Philologists. By J.R.R. Tolkien, E.V.

         Gordon & others. London: Privately printed in the Department of

         English at University College, 1936. iv, 32 str.

         Wiersz (str. 16).

54.     'Lit' and 'Lang' w Songs for the Philologists. By J.R.R. Tolkien,

         E.V. Gordon & others. London: Privately printed in the Department of

         English at University College, 1936. iv, 32 str.

         Wiersz (str. 27).

55.     Natura Apis: Morali Ricardi Eremite w Songs for the Philologists.

         By J.R.R. Tolkien, E.V. Gordon & others. London: Privately printed in

         the Department of English at University College, 1936. iv, 32 str.

         Wiersz (str. 18).

56.     Ofer Wídne Gársecg w Songs for the Philologists. By J.R.R.

          Tolkien, E.V. Gordon & others. London: Privately printed in the

          Department of English at University College, 1936. iv, 32 str.

         Wiersz w j. staroangielskim str.14-15. Przedruk wraz z tłumaczeniem prozą (Across the Broad Ocean) w Shippey (1982, str. 231-233;1992, str. 308-309).

57.     The Root of the Boot w Songs for the Philologists. By J.R.R.

          Tolkien, E.V. Gordon & others. London: Privately printed in the

          Department of English at University College, 1936. iv, 32 str.

         Wiersz str. 20-21. Przedruk w The Annotated Hobbit, str. 45 oraz w The Return of the Shadow, str. 143 (nieznacznie zmieniony). Później zmieniony i wydrukowany w 12. rozdziale pierwszej księgi Władcy Pierścieni oraz w Przygodach Toma Bombadila jako The Stone Troll (Kamienny troll).

58.     Ruddoc Hana w Songs for the Philologists. By J.R.R. Tolkien, E.V.

         Gordon & others. London: Privately printed in the Department of

         English at University College, 1936. iv, 32 str.

         Wiersz w j. staroangielskim, tłumaczenie Who Killed Cock Robin str. 8-9.

59.     Syx Mynet w Songs for the Philologists. By J.R.R. Tolkien, E.V.

         Gordon & others. London: Privately printed in the Department of

         English at University College, 1936. iv, 32 str.

         Wiersz w j. staroangielskim, tłumaczenie I Love Sixpence str. 7.

                                     

1937

60.     Beowulf: The Monsters and the Critics

         London: Humphrey Milford, [1 lipca] 1937. 56 str.

          Wydane również w Proceedings of the British Academy (vol. 22, 1936, wydane w 1937, str. [245]-295).

 61.    The Dragon's Visit w The Oxford Magazine,

         Oxford, vol. 55, no. 14 (4 lutego 1937), str. 342.

         Wiersz. W zmienionej wersji ukazał się w Winter's Tales for Children.

 62.    The Hobbit, or, There and Back Again. London: George Allen & Unwin,

         [21 września] 1937. 312 str.

          Wydania poprawione: drugie w 1951 i trzecie w 1966. W kolejnych wydaniach również dokonano pewnych korekt. Wydanie z komentarzem zostało opublikowane 28 października 1988 jako The Annotated Hobbit ze wstępem i uwagami Douglasa A. Andersona. Boston: Houghton Mifflin Company. 335 str. (ISBN 0-395-47690-9). Nagranie rozdziału 5 (wersji z drugiego wydania) czytanego i śpiewanego przez samego Tolkien zostało wydane jako J.R.R. Tolkien reads and sings   his The Hobbit and The Fellowship of the Ring (New York: Caedmon Records, © 1975, TC          1477).

63.     Iumonna Gold Galdre Bewunden w Oxford Magazine,

         Oxford, vol. 55, no. 15 (4 marca 1937), str. 473.

          Zmieniona wersja wiersza publikowanego wcześniej publikowanego w The Gryphon. Kolejna poprawiona wersji znalazła się jako The Hoard (Skarb) w Przygodach Toma Bombadila.

64.     Knocking at the Door: Lines induced by sensations when waiting for answer at the door of an Exalted Academic Person w The Oxford Magazine,

         Oxford, vol. 55, no. 13 (18 lutego 1937), str. 403.

         Wiersz. Przedrukowany jako The Mewlips w Przygodach Toma Bombadila.

 

1938

65.     List do redakcji The Observer, London, 20 lutego 1938, str. 9

          Odpowiedź na list podpisany Habit (opublikowany 16 stycznia 1938).

         Przedrukowany z zbiorze listów The Letters of J.R.R. Tolkien pod numerem 25.

 

1939

66.     The Reeve's Tale: version prepared for recitation at the 'summer

         diversions', Oxford, 1939. 14 str.

 

1940

67.     Prefatory Remarks on Prose Translation of Beowulf w Beowulf and

         the Finnesburg Fragment. A Translation into Modern English Prose by

         John R. Clark Hall. New ed., completely revised, with notes and an

          Introduction by C.L. Wrenn, [and] with Prefatory Remarks by J.R.R.

          Tolkien. London: George Allen & Unwin, [16 lipca] 1940.

         Esej.

 

1944

68.     Sir Orfeo, Oxford: The Academic Copying Office, 1944, 18 str.

          Wydanie średnioangielskiego wiersza. Tłumaczenie Tolkiena zostało później opublikowane w Sir Gawain, the Green Knight, Pearl, and Sir Orfeo.

 

1945

69.     The Lay of Aotrou and Itroun w The Welsh Review,

         Cardiff, vol. 4, no. 4 (grudzień 1945), str. [254]-266.

         Wiersz.

70.     Leaf by Niggle (Liść, dzieło Niggle’a) w Dublin Review,

         London, 432 (styczeń 1945), str. 46-61.

          Opowiadanie. Later reprinted in Tree and Leaf.

71.     The Name Coventry w Catholic Herald,

         London, 23 lutego 1945, str. 2.

         List do wydawcy w odpowiedzi na pytania 'H.D.' dotyczące etymologii nazwy Coventry.

 

1946

72.     Research v. literature w The Sunday Times, London, 14 kwietnia 1946.

         Recenzja E.K. Chambers English literature at the close of the Middle

         Ages.

 

1947

73.     Iþþlen in Sawles Warde S.R.T.O. d'Ardenne, J.R.R. Tolkien.

         W English Studies, Amsterdam, vol. 27, no. 6 (grudzień 1947),

         str. 168-170.

         Esej.

74.     On Fairy-Stories (O baśniach) w Essays presented to Charles Williams.

         Praca zbiorowa: Dorothy Sayers, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, A. O.

          Barfield, Gervase Mathew, W. H. Lewis.

         London: Oxford University Press, [grudzień] 1947.

         Esej, na str. [38]-89. W zmienionej wersji zamieszczony w Tree and Leaf (Drzewo i Liść).

 

 

1948

75.     MS Bodley 34: A re-collation of a collation. S.R.T.O. d'Ardenne and

         J.R.R. Tolkien w Studia Neophilologica, Uppsala, vol. 20, no. 1/2

         (1947/48, pr. 1948), str. [65]-72.

         Esej. Uwagi do A Collation of the Katherine Group (MS Bodley 34) Ragnara Furuskoga

         (jak wyżej, vol. 19, no. 1/2 (1946/47, druk 1946), str. [119]-166)

 

1949

76.     Farmer Giles of Ham (Rudy Dżil i jego pies).

         London: George Allen & Unwin, [październik] 1949, str. 78.

        

1953

77.     Form and Purpose. W Pearl. Edited by E.V. Gordon.

         Oxford: At the Clarendon Press, [11 lipca] 1953, 186 str.

         Tekst przedrukowany jako trzecia część Przedmowy do Sir Gawain and the Green Knight, Pearl, and Sir Orfeo (str. 18-23).

78.     A Fourteenth-Century Romance

         Radio Times, London, 4 grudnia 1953, str. 9

         Artykuł napisany w związku z adaptacją Tolkienowskiego przekładu Sir Gawain...

79.     The Homecoming of Beorhtnoth, Beorhthelm’s Son w Essays and

         Studies by members of the English Association, London, N.S., vol. 6 (1953), str. [1]-18.

         Dzieło słada się z trzech części: Beorhtnoth's Death (esej), The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm’s Son (poemat, w formie dialogu) oraz Ofermod (esej). Zamieszczono je w The Tolkien Reader, Tree and Leaf; Smith of Wootton Major; The Homecoming of Beorhtnoth, Beorthelm’s Son, and Poems and Stories, a także oddzielnie w Pinner: Anglo-Saxon Books, (1991. 28 str.) [w ograniczonym nakładzie 300 numerowanych egzemplarzy z okazji tysięcznej rocznicy bitwy pod Maldon] Zachowało się również nagranie utworu w wykonaniu samego Tolkiena, które jednak nigdy nie znalazło się w oficjalnej dystrybucji. Jedynie uczestnicy konferencji J.R.R. Tolkien Centenary Conference w Oksfordzie (sierpień 1992) otrzymali specjalne kasety z tym nagraniem.

80.     Middle English 'Losenger': Sketch of an etymological and semantic

         enquiry w Essais de philologie moderne (1951): Communications présentées au Congrès

         International de Philologie Moderne, réuni à Liège du 10 au 13 septembre 1951, à l'occasion du Lxe

         Anniversaire des Sections de Philologie germanique et de Philologie romane de la Faculté de

         Philosophie et Lettres de l'Université de Liège. Paris: Les Belles Lettres, [przed 13. października]    1953. (Bibliothèque de la Faculté de Philologie et Lettres de l'Université de Liège; 129)

         Esej Tolkiena znajduje się na str. [63]-76.

 

1954

81.     The Lord of the Rings (Władca Pierścieni)

         I. The Fellowship of the Ring: Being the First Part of The Lord of the Rings (Drużyna

          Pierścienia [inne polskie tytuły tego tomu to Wyprawa i Bractwo Pierścienia])

         London: George Allen & Unwin, [29 lipca] 1954, 423 str.

         II. The Two Towers: Being the Second Part of The Lord of the Rings (Dwie Wieże)

         London: George Allen & Unwin, [11 listopad] 1954, 352 str.

         III. The Return of the King: Being the Third Part of The Lord of the Rings. (Powrót Króla)

         London: George Allen & Unwin, [20 października] 1955, 416 str.

         Pierwsze poprawione wydanie zostało opublikowane w Nowym Jorku przez wydawnictwo Ballantine Books w 1965. Inne poprawki zostały uwzględnione w angielskim wydaniu wydawnictwa Allen & Unwin w 1966. Kolejne zmiany były uwzględniane w kolejnych angielskich wydaniach książki. W 1987 wydawnictwo Houghton Mifflin z Bostonu podjęło próbę połączenia wszystkich poprawek z wydań brytyjskim z tymi, jakie wystąpiły wyłącznie we wspomnianym wcześniej wydaniu amerykańskim. Angielskie wydanie z tymi i dalszymi korektami ukazało się nakładem wydawnictwa HarperCollins w 1994 roku. Proces ten trwa nadal i co jakiś czas w Wielkiej Brytanii ukazują się kolejne poprawiane edycje Władcy Pierścieni. Zachowały się nagrania z fragmentami książki czytanymi przez samego J.R.R. Tolkiena. W rozpowszechnianiu znalazły się płyty gramofonowe J.R.R. Tolkien reads and sings his The Hobbit and The Fellowship of the Ring oraz J.R.R. Tolkien reads and sings his The Lord of the Rings, The Two Towers/The Return of the King (New York: Caedmon Records, © 1975, TC 1477 and TC 1478).

 

1955

82.    Imram (z dwoma ilustracjami Roberta Gibbingsa) w Time and Tide,

         London, 3 grudnia 1955, p. 1561.

         Wiersz. Przedrukowany w Sauron Defeated (str. 296-299 wcześniejsza wersja części The

         Notion Club Papers i zatytułowana The Death of St. Brendan znajduje się na str.295-296).

83.     Preface w The Ancrene Riwle (The Corpus MS.: Ancrene Wisse).

         Translated into Modern English by M.B. Salu. With an Introduction by Dom Gerard Sitwell,

         O.S.B., and a Preface by J.R.R. Tolkien.

         London: Burns & Oates, [listopad] 1955, 196 str.

         Przedmowa.

 

1958

84.     Prefatory Note w The Old English Apollonius of Tyre.

         Edited by Peter Goolden. Oxford: Oxford University Press, 1958.

         Słowo wstępne.

 

1960

85.     List do wydawcy Triode, Manchester, no. 18 (maj 1960), str. 27.

         Komentarz do No Monroe in Lothlorien! Arthur R. Weira (jak wyżej, (styczeń 1960),

         str. 31-33).

 

1962

86.     The Adventures of Tom Bombadil (Przygody Toma Bombadila)

         Illustrated by Pauline Baynes.

         London: George Allen & Unwin, [22 listopada] 1962. 63 str.

         Zbiór 16 wierszy. Sześć z nich, czytanych przez J.R.R. Tolkiena znalazło się na płycie Poems

         and Songs of Middle Earth (New York: Caedmon Records, © 1967, TC 1231). (por. The Road

         Goes Ever On)

87.     Ancrene Wisse: The English Text of the Ancrene Riwle: Ancrene Wisse.

         Edited from MS. Corpus Christi College, Cambridge 402 by J.R.R. Tolkien. With an

         Introduction by N.R. Ker. London: Published for the Early English Text Society by the

         Oxford University Press, [7 grudnia] 1962, 222 str. (Early English Text Society; 249)

 

1963

88.     English and Welsh w Angles and Britons: O'Donnell Lectures.

         Cardiff: University of Cardiff Press, [8 lipca] 1963. [8], 168 str.

         Esej, zamieszczony na str. [1]-41.

 

1964

89.     Tree and Leaf (Drzewo i Liść)

         London: Unwin Books, [28 maja] 1964, 92 str.

         Przedruk On Fairy-Stories (zmieniona wersja tekstu opublikowanego wcześniej w Essays

         Presented to Charles Williams) oraz Leaf by Niggle.

         Drugie wydanie ukazało się 25 sierpnia 1988 nakładem wydawnictwa Unwin Hyman

         (101 str.; ISBN 0-04-440254-6) i zawiera również poemat Mythopoeia.

 

1965

90.     The Dragon’s Visit w Winters’ Tales for Children. Edited by

         Caroline Willier. Illustrated by Hugh Marshall. London: Macmillan,

         [październik] 1965, 200 str.

         Wiersz str. [84]. Wcześniejsza wersja ukazała się w 1937.

         Przedruk w The Annotated Hobbit, str. 262-263.

91.     Once Upon a Time w Winters’ Tales for Children. Edited by Caroline

         Willier. Illustrated by Hugh Marshall. London: Macmillan,

         [październik] 1965, 200 str.

         Wiersz str.56.

 

1966

92.     Tolkien on Tolkien w Diplomat, New York, vol. 18, no. 197

         (październik 1966), str. 39.

         Artykuł z elementami autobiografii.

93.     The Tolkien Reader

         New York: Ballantine Books, wrzesień 1966. 286 str.

         Zawiera The Homecoming of Beorhtnoth, Beorhthlm’s Son, Tree and Leaf, Farmer Giles of          Ham, and The Adventures of Tom Bombadil.

        

1967

94.     For W.H.A. w Shenandoah, Lexington, Va., vol. 18, no. 2

         (zima 1967), str. [96]-[97].

         Wiersz dedykowany W.H. Auden. Wydany w dwóch wersjach: w staroangielskiej (podpisany Ragnald Hrædmóding) i angielskiej (J.R.R.T.).

95.     The Road Goes Ever On: A Song Cycle. Poems by J.R.R. Tolkien.

         Music by Donald Swann. With decorations by J.R.R. Tolkien.

         Boston: Houghton Mifflin Company, [31 października] 1967.

         Muzyka do sześciu wierszy z Władcy Pierścieni (wg oryginału: The Road Goes Ever on, Upon the Hearth the Fire is Red, In the Willow-meads of Tasarinan, In Western Lands, Namárië, I Sit beside the Fire, A Elbereth Gilthoniel) oraz jednego z Przygód Toma Bombadila (Errantry [Wędrówka za morze]) oraz tłumaczenie i uwagi dotyczące A Elbereth Gilthoniel and Namárië. Muzyka i wiersze, w wykonaniu Williama Elvina, ukazały się jako Poems and Songs of Middle Earth (New York: Caedmon Records,  © 1967, TC 1231). Na tej płycie znalazły się również niektóre wiersze z Przygód Toma Bombadila czytane przez J.R.R. Tolkiena. Drugie wydanie: London: George Allen & Unwin, [październik] 1978. Wydanie zmienione, zawiera także dołączony wiersz Bilbo's Last Song (at the Grey Havens) [wiersz ten opublikowaliśmy jako Ostatnią pieśń Bilba w Sn #1 zaś fragmenty The  Road... publikował NE].

96.     Smith of Wootton Major (Kowal z Podlesia Większego)

         Illustrated by Pauline Baynes.

         London: George Allen & Unwin, [9 listopada] 1967. 61, [1] str.

 

1969

97.     Smith of Wootton Major and Farmer Giles of Ham (Kowal z Podlesia Większego;

         Rudy Dżil i jego pies)

         Illustrated by Pauline Diana Baynes.

         New York: Ballantine Books, marzec 1969. 156 str.

 

1971

98.     Notka w Attacks of Taste. Compiled and edited by Evelyn B. Byrne & Otto M. Penzler.

         New York: Gotham Book Mart, [25 grudnia] 1971.

         Według opracowania Hammonda (B29) jest to zbiór wypowiedzi pisarzy na temat ulubionych książek z czasów młodości. Notka autorstwa J.R.R.T. znajduje się na str. 43.

 

1972

99.     Beautiful Place because Trees are Loved w Daily Telegraph,

         London, 4 lipca 1972, str. 16.

         List do redakcji w odpowiedzi na artykuł redakcji (Forestry and Us, jak wyżej, 29 czerwca

         1972, str. 18). Przedrukowany w zborze listów The Letters of J.R.R. Tolkien pod nr. 339.

 

1974

100.   Bilbo’s Last Song (At the Grey Havens)

         London: George Allen & Unwin, [26 listopada] 1974.

         Plakat. 60 x 40 cm. Nowe wydanie: London: Unwin Hyman, 1990, 32 str.

         Illustrated by Pauline Baynes. (ISBN 0-04-440728-9) [wiersz ten opublikowaliśmy jako

         Ostatnią pieśń Bilba w S #1].

 

1975

101.   Farmer Giles of Ham, The Adventures of Tom Bombadil (Rudy Dżil i jego pies; Przygody

         Toma Bombadila)

         London: Unwin Books, [30 października] 1975, 144 str. ISBN 0-04-823125-8

         Wydanie z ilustracjami Pauline Baynes. Zawiera wznowienia Rudego Dżila i Przygód Toma

         Bombadila.

102.   Guide to the names in ‘The Lord of the Rings’ w A Tolkien Compass.

         Edited by Jared Lobdell. La Salle, Ill.: Open Court, 1975, 201 str.

         ISBN 0-87548-316-X (hbk.) ISBN 0-87548-303-8 (pbk.)

         Tekst Tolkiena ze wskazówkami dla tłumaczy Władcy Pierścieni (najprawdopodobniej tłumaczących na języki germańskie), z poprawkami Christophera Tolkiena, znajduje się na str. [155]-201 [zainteresowanych odsyłamy również do NE i Sn  gdzie można znaleźć etymologie nazw zaproponowane w tym tekście].

103.    Sir Gawain and the Green Knight, Pearl, and Sir Orfeo

         Translated by J.R.R. Tolkien. London: George Allen & Unwin,         

         [wrzesień] 1975, 146 str. ISBN 0-04-821035-8

104.   Tree and Leaf (Drzewo i Liść), Smith of Wootton Major (Kowal z Podlesia Większego),

         The Homecoming of Beorhtnoth, Beorthelm’s Son;

         London: Unwin Books, [30 października] 1975, 175 str. ISBN 0-04-820015-8

        

1976

105.   The Father Christmas Letters (Listy od Świętego Mikołaja)

         Edited by Baillie Tolkien.

         London: George Allen & Unwin, [2 września] 1976. [48] str. ISBN 0-04-823130-4

         Listy... ukazały się w trzech wersjach. Powyższa jest wydaniem pełnym, podczas gdy wydanie miniaturowe z 1994 pomija listy z lat 1931-1936. Wydanie najnowsze zatytułowane Letters from Father Christmas pomija część tekstu z wydania pierwotnego mimo, że dołączono część materiałów publikowanych po raz pierwszy jak: reprodukcje listów i kopert, a także nieco nowych ilustracji.

 

1977

106.   The Silmarillion (Silmarillion)

         Edited by Christopher Tolkien.

         London: George Allen & Unwin, [15 września] 1977, 365 str. ISBN 0-04-823139-8

107.   [rozmaite teksty] w Carpenter, Humphrey, J.R.R. Tolkien: A Biography.

         London: George Allen & Unwin, [5 maja ] 1977, 287 str., zdjęcia. ISBN 0-04-928037-6

         Pośród tych tekstów część nie została nigdzie indziej zamieszczona. Warto tu wspomnieć          limeryk w języku nevbosh (str. 36 [str. z opracowania A Biography M. Błażejewskiego wydanego przez ŚKF w 1993: 16]), fragment wiersza Woodsunshine [Leśne słońce] (str. 47 [30]),  sześć linijek z wiersza The Fall of Arthur [Upadek Artura] (str. 168 [123]) oraz krótki wierszyk o Władcy Pierścieni (str. 223 [154]). Szczegółowe informacje można znaleźć w opracowaniu Hammonda na str. 328-330.

 

1978

108.   [rozmaite teksty] w Carpenter, Humphrey, The Inklings: C.S. Lewis,

         J.R.R. Tolkien, Charles Williams, and their friends.

         London: George Allen & Unwin, [październik] 1978, 287 str., zdjęcia. ISBN 0-04-809011-5

         Pośród tych tekstów część nie została nigdzie indziej zamieszczona. Warto tu wspomnieć          wiersz na cześć Charlesa Williamsa Our dear Charles Williams many guises show... (str. 123- 126), krótki utwór o Inklingach w staroangielskim Hwaet! we Inclinga... (str. 176) i kuplety o R.E. Havardzie, Owenie Barfieldzie (str. 177), Mathew Gervasie (str. 186), and Charlesie Williamsie (str. 187). Szczegółowe informacje można znaleźć w opracowaniu Hammonda na str. 335-337.

 

1979

109.   Pictures by J.R.R. Tolkien

         Foreword and Notes by Christopher Tolkien.

         London: George Allen & Unwin, [1 listopada] 1979, [103] str. ISBN 0-04-741003-5

         Wydanie poprawione zostało wydane przez HarperCollins w 1992 (ISBN 0-261-10258-3). Przepiękny album z kolorowymi i czarno-białymi ilustracjami Tolkiena. Oprócz tej i innych książek z ilustracjami autorstwa J.R.R. Tolkiena (głównie Hobbit, Listy od Świętego Mikołaja i Mr Bliss) istnieją jeszcze dwie inne bardzo ważne publikacje dotyczące tej dziedziny: J.R.R. Tolkien: Life and Legend J. Priestman oraz J.R.R. Tolkien: Artist & Illustrator W. Hammonda i  Ch. Scull (ponad 200 ilustracji, z których ponad połowa została opublikowana po raz pierwszy).

110.   Valedictory Adress to the University of Oxford, 5 June 1959

         w J.R.R. Tolkien, Scholar and Storyteller: Essays in Memoriam.

         Edited by Mary Salu and Robert T. Farrell.

         Ithaca: Cornell University Press, [31 marca] 1979. 325 str. ISBN 0-8014-1038-X

         Esej, str. 16-32. Esej ten w nieznacznie zmienionej wersji zamieszczono również w The Monsters and the Critics and Other Essays.

 

1980

111.   Poems and Stories

         Illustrated by Pauline Baynes

         London: George Allen & Unwin, [29 maja] 1980. 342 str. ISBN 0-04-823174-6

         Zbiór zawiera wznowienia Przygód Toma Bombadila, The Homecoming of Beorhtnoth, Beorhthlm’s Son, Drzewa i Liścia, Rudego Dżila i Kowala z Podlesia Większego.

112.   Unfinished Tales of Númenor and of Middle-earth (Niedokończone opowieści)

         Edited with introduction, commentary, index and maps by Christopher Tolkien.

         London: George Allen & Unwin, [2 października] 1980, 372 str. ISBN 0-04-823179-7

         W Polsce książkę wydały w dwu różnych tłumaczeniach wydawnictwa Atlantis i Amber.

 

1981

113.    Letters of J.R.R. Tolkien: A Selection.

         Edited by Humphrey Carpenter with the assistance of Christopher Tolkien.

         London: George Allen & Unwin, [20 sierpnia] 1981, 463 str. ISBN 0-04-826005-3

         Wybór listów J.R.R. Tolkiena [część z nich publikowaliśmy w GW i Sn].

114.   The Old English Exodus

         Text, translation, and commentary by J.R.R. Tolkien.

         Edited by Joan Turville-Petre. Oxford: At the Clarendon Press, 1981 [opublikowane 28

         stycznia 1982]. x, 85 str. ISBN 0-19-811177-0

 

1982

115.   Finn and Hengest: The Fragment and the Episode

         Edited by Alan Bliss.

         London: George Allen & Unwin, 1982 [opublikowane 20 stycznia 1983], 180 str.

         ISBN 0-04-829003-3

116.    Mr. Bliss

         London: George Allen & Unwin, [20 września] 1982, 103 str. ISBN 0-04-823215-7

         Równocześnie z tekstem reprodukowane są strony z rękopisu Tolkiena wraz z kolorowymi  ilustracjami. Wersja klubowa zatytułowana Pan Bliss, w tłumaczeniu Aleksandry Wieruckiej, ukazała się w 1993 roku nakładem ŚKF.

        

1983

117.   The Book of Lost Tales. Part I (Księga zaginionych opowieści)

         Edited by Christopher Tolkien.

         London: George Allen & Unwin, [27 październik] 1983, 297 str.

         (The History of Middle-earth; 1) ISBN 0-04-823238-6

         Oprócz oficjalnego wydania polskiego tego tytułu można znaleźć szereg jego fragmentów w Gw i G. To samo odnosi się również do innych tomów cyklu.

118.    The Monsters and the Critics and Other Essays.

         Edited by Christopher Tolkien.

         London: George Allen & Unwin, [3 marca] 1983, 240 str. ISBN 0-04-809019-0

         Zbiór zawiera eseje: Beowulf: The Monsters and the Critics, On Translating Beowulf, Sir Gawain and the Green Knight, On Fairy-Stories, English and Welsh, A Secret Vice  oraz Valedictory Address to the University of Oxford.

119.    Smith of Wootton Major and Leaf by Niggle (Kowal z Podlesia Większego; Drzewo i Liść)

         With illustrations by Pauline Baynes. London: Unwin Paperbacks, [13 czerwca] 1983, 78 str.

         ISBN 0-04-823232-7

 

1984

120.    The Book of Lost Tales. Part II (Ostatnie legendy Śródziemia)

         Edited by Christopher Tolkien.

         London: George Allen & Unwin, [16 sierpnia] 1984, 385 str.

         (The History of Middle-earth; 2) ISBN 0-04-823265-3

 

1985

121.    J.R.R. Tolkien's Letters to Rhona Beare

         St. Louis, Mo.: The New England Tolkien Society, [marzec] 1985, 19 str.

122.    The Lays of Beleriand

         Edited by Christopher Tolkien.

         London: George Allen & Unwin, [22 sierpnia] 1985, 393 str.

         (The History of Middle-earth; 3) ISBN 0-04-823277-7

 

1986

123.    The Shaping of Middle-earth: The Quenta, the Ambarkanta, and the

         Annals together with the earliest 'Silmarillion' and the first Map

         Edited by Christopher Tolkien.

         London: George Allen & Unwin, [21 sierpnia] 1986, 380 str.

         (The History of Middle-earth; 4) ISBN 0-04-823279-3

 

1987

124.    The Lost Road and Other Writings: Language and Legend before 'The Lord of the Rings'

         Edited by Christopher Tolkien.

         London: Unwin Hyman, [27 sierpnia] 1987, 455 str.

         (The History of Middle-earth; 5) ISBN 0-04-823349-8

 

1988

125.    The Return of the Shadow: The History of The Lord of the Rings, Part One

         [Edited by] Christopher Tolkien.

         London: Unwin Hyman, [25 sierpnia] 1988, 497 str.

         (The History of Middle-earth; 6) ISBN 0-04-440162-0

 

1989

126.    Oliphaunt

         Illustrated by Hank Hinton. Chicago: Contemporary Books,

         1989. [16] str. (Beastly Verse) (A Calico Book) ISBN 0-8092-435-3

         Książeczka dla dzieci zawierająca wiersz z Dwóch Wież.

127.    The Treason of Isengard: The History of The Lord of the Rings, Part Two

         [Edited by] Christopher Tolkien.

         London: Unwin Hyman, [7 września] 1989, 504 str.

         (The History of Middle-earth; 7) ISBN 0-04-440396-8

 

1990

128.    The War of the Ring: The History of The Lord of the Rings, Part Three

         [Edited by] Christopher Tolkien.

         London: Unwin Hyman, [wrzesień] 1990, 476 str.

         (The History of Middle-earth; 8) ISBN 0-04-40685-1

 

1992

129.    Sauron Defeated: The End of the Third Age: (The History of The Lord of the Rings, Part

         Four); The Notion Club Papers and The Drowning of Anadûnê

         Edited by Christopher Tolkien.

          London: HarperCollinsPublishers, [6 stycznia] 1992, 482 str.

         (The History of Middle-earth; 9) ISBN 0-261-10240-0

 

1993

130.    Morgoth's Ring: The Later Silmarillion, Part One: The Legends of Aman

         Edited by Christopher Tolkien.

         London: HarperCollinsPublishers, [23 września] 1993, 471 str.

         (The History of Middle-earth; 10) ISBN 0-261-10304-0

131.    Poems by J.R.R. Tolkien

         London: HarperCollinsPublishers, [11 listopada] 1993. 3 vols. ([96] str.) ISBN 0-261-10302-4

         Pierwsze dwa miniaturowe tomy (9 x 7.5 cm/3.5 x 3") zawierają wiersze z Hobbita. Tomik trzeci zawiera Przygody Toma Bombadila oraz Trolla z Przygód Toma Bombadila. Wszystkie tomiki ozdabiają ilustracje Tolkiena.

 

1994

132.    The Father Christmas Letters (Listy od Świętego Mikołaja)

         London: HarperCollinsPublishers, 1994, 3 vols. ([96] str.) ISBN 0-261-10317-2

         Wydanie miniaturowe (patrz też The Father Christmas Letters z 1976).         

133.    Poems from The Lord of the Rings

         Illustrated by Alan Lee.

         London: HarperCollinsPublishers, 1994, [95] str. ISBN 0-261-10312-1

134.    The War of the Jewels: The Later Silmarillion, Part Two: The Legends of Beleriand

         Edited by Christopher Tolkien.

         London: HarperCollinsPublishers, [wrzesień] 1994, 470 str.

         (The History of Middle-earth; 11) ISBN 0-261-10314-8

 

1995

135.   I•Lam na•Ngoldathon: The Grammar and Lexicon of The Gnomish Tongue

         Edited by Christopher Gilson, Patrick Wynne, Arden R. Smith and Carl

         F. Hostetter. Walnut Creek, Ca.: Parma Eldalamberon, 8 sierpnia 1995.  76 str.

         (Parma Eldalamberon; no. 11 (1995))

         Część tekstu znalazła się wcześniej w dodatku do Księgi zaginionych opowieści.

136.   Letters from Father Christmas

         Edited by Baillie Tolkien.

         London: CollinsChildren'sBooks, [listopad?] 1995, [44] str, [10] kopert,

         [10] osobnych rycin w kopertach. ISBN 0-00-137463-X

         (patrz też The Father Christmas Letters z 1976)

 

1996

137.    The Peoples of Middle-earth

         Edited by Christopher Tolkien. London:

         HarperCollinsPublishers, [September] 1996, 482 str.

         (The History of Middle-earth; 12) ISBN 0-261-10337-7

         Ostatni tom z cyklu Historia Śródziemia. Szczegółową recenzję tego tomu opublikowaliśmy

         w Sn #1.

 

1997

138.    [Rozmaite utwory]. w Flieger, Verlyn, A Question of Time: J. R. R.

          Tolkien's Road to Faërie. Kent, Ohio: The Kent State University Press,

          [wrzesień?] 1997. x, 276, [1] pp.

          ISBN 0-87338-574-8

   

  1998

139.    Roverandom. Edited by Christina Scull and Wayne G. Hammond. London:

          HarperCollinsPublishers, [5 stycznia] 1998. xxii, 106 pp., [4] plates.

         ISBN 0-261-10353-9

          W Polsce książkę wydano jako Łazikanty.

   

140.    "From Quendi and Eldar, Appendix D". Edited with introduction, glossaries,

          and additional notes by Carl F. Hostetter. In Vinyar Tengwar, Crofton, MD.,

          no. 39 (lipiec 1998), pp. 4-20.

   

141.   "Óswan-kenta". Edited with introduction, glossaries, and additional notes by

         Carl F. Hostetter. In Vinyar Tengwar, Crofton, MD., no. 39 (lipiec 1998), pp.

         21-34.

   

    1999

142.    "Narqelion". In Gilson, Christopher, "Narqelion and the Early Lexicons: Some

         Notes on the First Elvish Poem". In Vinyar Tengwar; Crofton, MD., no. 40

         (April 1999), pp. 6-32.

   

   

   

    w zapowiedziach

   

143.    The History of The Hobbit. Edited by John Rateliff.

       

 

Pracę nad bibliografią zakończono 16 marca 1996 (ostatnia modyfikacja 16 czerwca 1999).

 

Źródła bilbliograficzne

 

1) Bertenstam Åke Supplement för 1983-1984 till En Tolkienbibliografi: med tillägg och rättelser för tidigare år. Supplement for 1983-1984 to A Tolkien bibliography (with additions and corrections for earlier years) Arda 5 (1985, dr. 1988), str. 124-209.

2) Bertenstam Åke Supplement för 1985-1986 till En Tolkienbibliografi: med tillägg och rättelser för tidigare år. Supplement for 1985-1986 to A Tolkien bibliography (with additions and corrections for earlier years) Arda 6 (1986, dr. 1990), str. 160-275.

3) Bertenstam Åke Supplement för 1987-1990 till En Tolkienbibliografi: med tillägg och rättelser för tidigare år. Supplement for 1987-1990 to A Tolkien bibliography (with additions and corrections for earlier years) Arda 8/11 (1988/1991, dr. 1994), str. 204-404.

4) Hammond Wayne G. J.R.R. Tolkien: A Descriptive Bibliography. With the assistance of Douglas Anderson. Winchester: St Paul’s Bibliographies; New Castle, Del.: Oak Knoll Books, 1993, 434 str. (Winchester Bibliographies of 20th Century Writers)

ISBN 1-873040-11-3 (UK) ISBN 0-938768-42-5 (US)

5) Hammond Wayne G. & Scull Christina. J.R.R. Tolkien: Artist & Illustrator. London: HarperCollinsPublishers, 1995, 207 str.

ISBN 0-261-10322-9

6) Jönsson Åke Supplement för 1981-1982 till En Tolkienbibliografi: med tillägg och rättelser för tidigare år. Supplement for 1981-1982 to A Tolkien bibliography (with additions and corrections for earlier years) Arda 3 (1982/83, dr. 1986), str. 128-173.

7) Jönsson Åke En Tolkienbibliografi 1911-1980: verk av och om J.R.R. Tolkien. A Tolkien bibliography 1911-1980: writings by and about J.R.R. Tolkien. Borås, 1983, 146 str. (Specialarbete. Högskolan i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan; 1982:76)

8) Priestman Judith. J.R.R. Tolkien: Life and Legend: An Exhibition to Commemorate the Centenary of the Birth of J.R.R. Tolkien (1892-1973). Oxford: Bodleian Library, 1992, 95 str. ISBN 1-85124-027-6

9) Shippey T.A. The Road to Middle-earth. London: George Allen & Unwin, 1982, 252 str. ISBN 0-04-809018-2

Wydanie poprawione: London: Grafton, 1992, 337 str. (ISBN 0-261-10275-3)

10) The Tolkien Collector: An Occasional Magazine for Collectors of J.R.R. Tolkien. Edited by Christina Scull. London, No. 2 (luty 1993)- .No. 1 (listopad 1992) zatytułowany J.R.R. Tolkien Collecting and Bibliography Special Interest Group Magazine. Adres Christiny Scull: 30 Talcott Road, Williamstown, MA 01267, U.S.A. lub przez e-mail jej męża Wayne’a G. Hammonda: Wayne.G.Hammond@williams.edu.

 

© 1996-1999 by Åke Bertenstam

e-mail: Ake.Bertenstam@ub.uu.se

 

Opracowanie dla potrzeb wewnątrzklubowych - redakcja Simbelmynë.